Monstros, con ou sen Consentimento

18.00

Monstros, con ou sen consentimento” significou a consolidación de Chuches Amil, e a confirmación a escala xigantesca do que prometía no seu primeiro disco “Un conto ao revés”. A colección de cancións que alimentan este disco acadan un nivel de madurez sorprendente, que sitúan o disco nun dos cumios da musica pop e rock de Galicia. Neste disco atopamos o maior éxito de Chuches Amil: “O porvir é meu”, arrodeado de hits como “Este robot é unha máquina”, “Son un lobo bo”, “O monstro orquestra”, “Con ou sen consentimento” e outros ata completar dez xemas da nosa música. O disco perfecto para desfrutar en familia.

A portada e as marabillosas ilustración interiores son de Manel Cráneo.

“Monstros, con ou sen consentimento” supuso la consolidación de Chuches Amil, y la confirmación a escala gigantesca de lo que prometía en su primer disco “Un conto ao revés”. La colección de canciones que alimentan este disco alcanzan un nivel de madurez sorprendente, que sitúa al disco en una de las cumbres de la música pop y rock en Galicia. En este disco encontramos el mayor éxito de Chuches Amil: “O porvir é meu”, rodeado de hits como “Este robot é unha máquina”, “Son un lobo bo”, “O monstro orquestra”, “Con ou sen consentimento” y otros hasta completar diez joyas de nuestra música. El disco perfecto para disfrutar en familia.

La portada y las maravillosas ilustraciones interiores son de Manel Cráneo.

“Monstros, con ou sen consentimiento” meant the consolidation of Chuches Amil, and confirmation on a gigantic scale of what he promised on his first album “Un conto ao revés”. The collection of songs that feed this album reach a surprising level of maturity, which places the album at one of the peaks of pop and rock music in Galicia. On this album we find the greatest success of Chuches Amil: “O porvir é meu”, surrounded by hits like “Este robot é unha máquina”, “Son un lobo bo”, “O monstro orquestra”, “Con ou sen consentimiento” and others until completing ten jewels of our music. The perfect album to enjoy with the family.

The cover and the wonderful interior illustrations are by Manel Cráneo.

Categorías: ,

Descripción

 • Unha alfaia. Unha xoia. Un discazo. (“Diario Cultural”, Radio Galega, 16 outubro 2018)

 • Monstros diversos e cotiás, que nos achegan a diferentes espazos musicais nos que cantar, e gozar en familia, cun sorriso nos beizos e moito ritmo para erguer o ánimo e non parar de bailar. (Xabicas en GZ Música, 5 xaneiro 2019)

 • Unha das propostas máis atractivas na música infantil no ano 2018, foi o libro-disco Monstros con ou sen consentimento de Chuches Amil. (GZ Música, 7 xaneiro 2019)

 • Un disco para todos os públicos… Chuches Amil… Xa verán ustedes que creatividade… (Xosé Ramón Gayoso, programa Luar do 12 de outubro de 2018)

 • Din que os maiores, cos anos, convértense en “nenos”. Pois si, posto que escoitando as 10 “monstruosidades” musicais, paseino fenomenal… Fran Amil presenta nesta ocasión un traballo literalmente “apetecible” e musicalmente “distinguido”, amenizado por unhas composicións brillantes máis aló da tópica música infantil… (Nonito Pereira, El Ideal Gallego, 14 outubro 2018)

 • Una alhaja. Una joya. Un discazo. (“Diario Cultural”, Radio Galega, 16 outubro 2018)

 • Monstruos diversos y cotidianos, que nos acercan a diferentes espacios musicales en los que cantar, y gozar en familia, con una sonrisa en los labios y mucho ritmo para levantar el ánimo y no parar de bailar. (Xabicas en GZ Música, 5 enero 2019)

 • Una de las propuestas más atractivas en la música infantil en el año 2108, fue el libro-disco Monstros con ou sen consentimento de Chuches Amil. (GZ Música, 7 enero 2019)

 • Un disco para todos los públicos… Chuches Amil… Ya verán ustedes qué creatividad… (Xosé Ramón Gayoso, programa Luar do 12 de octubre de 2018)

 • Dicen que los mayores, con los años, se vuelven “niños”. Pues sí, puesto que escuchando las 10 “monstruosidades” musicales, me lo pasé fenomenalFran Amil presenta en estaocasión un trabajo literalmente “apetecible” y musicalmente “distinguido”, amenizado por unas composiciones brillantes más allá de la tópica música infantil… (Nonito Pereira, El Ideal Gallego, 14 octubre 2018)

 • A treasure. A jewel. A great album. (“Diario Cultural”, Radio Galega, October 16, 2018)

 • Varied and everyday monsters, that bring us closer to different musical spaces in which to sing, and enjoy with the family, with a smile on their faces and a lot of rhythm to lift our spirits and keep dancing. (Xabicas en GZ Música, January 5, 2019)

 • One of the most attractive proposals in children’s music in 2018 was the book-disc Monstros con ou sen consentimento de Chuches Amil. (GZ Música, January 7, 2019)

 • A record for all audiences… Chuches Amil… You’ll see what creativity… (Xosé Ramón Gayoso, Luar program on October 12, 2018)

 • They say that the older ones, with the years, become “children”. Well yes, since listening to the 10 musical monstrosities”, I had a great timeFran Amil presents on this occasion a work that is literally “appetizing” and musically “distinguished”, enlivened by some brilliant compositions beyond the typical children’s music… (Nonito Pereira, El Ideal Gallego, October 14, 2018)