Popsía vol.1

12.00

Popsía Vol. I” supón un achegamento inédito que escolma a lírica galega dende o medievo ata a actualidade, converténdoa en cancións a ritmo de pop, rock, soul e funk, aduviados cunhas pingas de fusión coa música de raíz galega. Rimas de sempre a ritmos bailabeis para identificar textos inmorredoiros e achegalos á mocedade de hoxendía. Unha chea de insignes creadores, que van dende Mendiño a Avilés de Taramancos, pasando por Afonso X O Sabio, Rosalía de Castro, Manuel Leiras Pulpeiro, Luís Amado Carballo, Xosé María Díaz Castro, Antón Tovar, Celso Emilio Ferreiro e, aleluya, Ramón María del Valle-Inclán.

Popsía Vol. I” é unha descarga inesquecible de música e lírica, que se converte no vehículo perfecto para expresar emocións e ideas modernas adaptando versos de calquera época. Unha aposta de identidade e de comuñón dos tempos actuais coa sensibilidade doutras épocas que conforman a nosa identidade.

Deseño portada e libreto: Brais Fierro.

Foto portada: Nacho Romero.

Fotos interiores: Nacho Romero e César Seijas.

“Popsia vol. I” representa un acercamiento inédito que antologiza la lírica gallega desde la Edad Media hasta nuestros días, convirtiéndola en canciones a ritmo de pop, rock, soul y funk, condimentadas con unas gotas de fusión con la música de raíz gallega. Rimas de siempre a ritmos bailables para identificar textos inmortales y acercarlos a la juventud actual. Un sinfín de insignes creadores, que van desde Mendiño a Avilés de Taramancos, pasando por Alfonso X El Sabio, Rosalía de Castro, Manuel Leiras Pulpeiro, Luís Amado Carballo, Xosé María Díaz Castro, Antón Tovar, Celso Emilio Ferreiro y, aleluya, Ramón María del Valle Inclán.

“Popsia vol. I” es una inolvidable descarga de música y lírica, que se convierte en el vehículo perfecto para expresar emociones e ideas modernas adaptando versos de cualquier época. Una apuesta por la identidad y de comunión de los tiempos actuales con la sensibilidad de otras épocas que conforman nuestra identidad.

Diseño de portada y libreto: Brais Fierro.

Foto de portada: Nacho Romero.

Fotos interiores: Nacho Romero y César Seijas.

“Popsia vol. I” represents an unprecedented approach that anthologizes Galician poetry from the Middle Ages to the present day, turning it into songs at the rhythm of pop, rock, soul and funk, seasoned with a few drops of fusion with Galician root music. Always rhymes to danceable rhythms to identify immortal texts and bring them closer to today’s youth. An endless number of distinguished creators, ranging from Mendiño to Avilés de Taramancos, passing through Alfonso X El Sabio, Rosalía de Castro, Manuel Leiras Pulpeiro, Luís Amado Carballo, Xosé María Díaz Castro, Antón Tovar, Celso Emilio Ferreiro and, hallelujah, Ramón Maria del Valle Inclan.

“Popsia vol. I” is an unforgettable download of music and lyrics, which becomes the perfect vehicle to express emotions and modern ideas by adapting verses from any era. A commitment to identity and communion of current times with the sensitivity of other times that make up our identity.

Cover design and booklet: Brais Fierro.

Cover photo: Nacho Romero.

Interior photos: Nacho Romero and César Seijas.

Categorías: ,

Descripción

  • Popsía consegue achegarnos os nosos poetas de manera nova, fresca e divertida; cunha grande calidade tanto na música coma na interpretación. (Libraría Bahía de Foz, en Facebook o 3 de maio de 2021)

  • Mendiño, Rosalía de Castro, Leiras Pulpeiro, Amado Carballo, Avilés de Taramancos, Antón Tovar, Xosé María Díaz Castro, Celso Emilio Ferreiro, Afonso X O Sabio e Valle-Inclán soan brillantes e como non o fixeran ata o de agora. (José Benito Blanco Rego no seu muro de Facebook, 7 de abril de 2021)

  • Fran Amil despóxase de todo protocolo para abordar unha escolma de poesía galega que, para empezar, denota un gusto persoal que se afasta das escollas máis obvias. Mais alén do repertorio, o verdadeiramente interesante é a demostración de que o poema enche de contido toda clase de música. O pop pode seguir xogando á inxenuidade ao tempo que lanza cargas de profundidade, subliñando menos a profundidade e centrándose máis na carga. (Fernando Montenegro en “Sermos Galiza”, suplemento cultural do xornal “Nós”, 7 de xaneiro de 2022)
  • Popsía consigue acercarnos a nuestros poetas de una manera nueva, fresca y divertida; con gran calidad tanto en la música como en la interpretación. (Libraría Bahía de Foz, en Facebook el 3 de mayo de 2021)

  • Mendiño, Rosalía de Castro, Leiras Pulpeiro, Amado Carballo, Avilés de Taramancos, Antón Tovar, Xosé María Díaz Castro, Celso Emilio Ferreiro, Alfonso X El Sabio y Valle-Inclán suenan brillantes y como no lo habían hecho hasta ahora. (José Benito Blanco Rego en su muro de Facebook, 7 de abril de 2021)

  • Fran Amil se despoja de todo protocolo para abordar una antología de poesía gallega que, de entrada, denota un gusto personal que se aleja de las elecciones más obvias. Pero más allá del repertorio, lo verdaderamente interesante es la demostración de que el poema llena de contenido todo tipo de música. El pop puede seguir jugando a la ingenuidad al tiempo que lanza cargas de profundidad, enfatizando menos la profundidad y centrándose más en la carga. (Fernando Montenegro en “Sermos Galiza”, suplemento cultural del diario“Nós”, 7 de enero de 2022)
  • Popsía manages to bring us closer to our poets in a new, fresh and fun way; with great quality both in music and in interpretation. (Libraría Bahía de Foz, on Facebook on May 3, 2021)

  • Mendiño, Rosalía de Castro, Leiras Pulpeiro, Amado Carballo, Avilés de Taramancos, Antón Tovar, Xosé María Díaz Castro, Celso Emilio Ferreiro, Alfonso X El Sabio and Valle-Inclán sound brilliant and like they had never done before. (José Benito Blanco Rego on his Facebook wall, April 7, 2021)

  • Fran Amil gets rid of all protocol to address an anthology of Galician poetry that, from the outset, denotes a personal taste that moves away from the most obvious choices. But beyond the repertoire, what is really interesting is the demonstration that the poem fills all kinds of music with content. Pop can continue to play naivety while launching depth charges, emphasizing depth less and focusing more on the charge. (Fernando Montenegro in “Sermos Galiza”, cultural supplement of the newspaper “Nós”, January 7, 2022)

Información adicional

Color

Blue

Reseñas

Aínda non hai valoracións.

Sé o primero en valorar “Popsía vol.1”

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *