Amilicia Bravú: “A desaramiar”

Este tema estreámolo o 16 de setembro de 2023 no Festival VIII Cita coa Historia en As Pontes de García Rodríguez. A letra orixinal é de Daniel Viglietti (A desalambrar) e foi interpretada por Victor Jara, entre outros moitos. Os Papaqueixos, grupo Bravú coruñés fixo unha revisión do tema que é a base na que se sustenta o arranxo musical de Amilicia Bravú.