Aleluya

Letra: Ramón María del Valle-Inclán

Adaptación da letra: Carlos e Fran Amil

Música: Fran e Carlos Amil

Ramón María del Valle-Inclán. O escritor. E xa non deberiamos escribir máis nada.

Fran comentándolle a Valle-Inclán a súa intención de aproveitar uns versos funambulescos para o seu disco «Popsía Vol. I»

Pero alén da súa prosa maiúscula e do seu teatro indescriptible, Valle-Inclán ten un poemario extraordinario que as máis das veces fica agachado entre tanto esplendor. “La pipa de kif” acolle “Aleluya”, e nós a levamos ás ondas psicodélicas e funkys, porque dándolle ao vento a semente, esta pode abrollar e apousentarse funambulescamente onde lle pete.

Fran apousentándose onde funambulescamente lle peta.

Fran Amil: voz principal, coros,güiro, pandeireta, palmas e batería

Paco Cerdeira: guitarra eléctrica

Antón Fernández “Torroncho”: baixo

Ricardo Casás “Richi”: saxo tenor e saxo alto

Manu Payno: trompeta

Fernando Román: gaita

Álex Salgueiro: teclados Wurlitzer, Farfisa e Hammond

Ángeles Dorrio e Carmen Rey: coros

Carlos Amil: recitado

Lembrade que podedes ler a letra ao tempo que escoitades a canción.

  1. ALELUYA Fran Amil 4:40

Embed

Copy and paste this code to your site to embed.

Por la divina primaveraPola divina primavera
Me ha venido la ventoleraVeume a arroutada
De hacer versos funambulescos.De facer versos funambulescos.
—Un purista diría grotescos—.—Un purista diría grotescos—.
Para las gentes respetablesPara as xentes respectabeis
Son cabriolas espantables.Sonche cabriolas espantabeis.
¡Sombra del misterioso delta,¡Sombra do misterioso delta,
Vibra en tu honor mi gaita celta!Vibra na tú honra a miña gaita celta!
¡Tú amabas las rosas, el vino¡Ti amabas as rosas, o viño
Y los amores del camino!E os amores do camiño!
Cantor de Vida y Esperanza,Cantor de Vida e Esperanza,
Para ti toda mi loanza.Para ti toda a miña louvanza.
Por el alba de oro, que es tuya, Aleluya.Polo alba de ouro, que é túa, Aleluia.
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Hay que crear eternamenteHai que crear eternamente
Y dar al viento la simiente:E dar ao vento a semente:
El grano de amor o venenoO gran de amor ou veleno
Que aposentamos en el seno.Que apousentamos no seo.
El grano de todas las horasO gran de tódalas horas
En el gran Misterio sonoras.No gran Misterio sonoras.
¿Y cuál será mi grano incierto?¿E cal será o meu gran incerto?
¡Tendré su pan después de muerto!¡Terei seu pan despois de morto!
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
Recitado:
¡Pálida flor de la locura
Recitado:
¡Pálida flor da loucura
con normas de literatura!Con normas de literatura!
Acaso esta musa grotesca,Acaso esta musa grotesca,
—Ya no digo funambulesca,—-Xa non digo funambulesca,—
Que con sus gritos espasmódicosQue cos seus berros espasmódicos
Irrita a los viejos retóricosIrrita aos vellos retóricos
Y salta luciendo la piernaE brinca lucindo a perna
¿No será la musa moderna?¿Non será a musa moderna?
Apuro el vaso de bon vino,Apuro o vaso de bo viño
Y hago cantando mi caminoE fago cantando o meu camiño
Y a compás de un ritmo trocáico,E a compás dun ritmo trocaico,
De viejo gaitero galaico,De vello gaiteiro galaico,
Llevo mi verso a la farándula:Levo o meu verso á farándula:
Anímula, Vágula, Blándula.Anímula, Vágula, Blándula.
Fran e Carlos Amil camiñando con Valle-Inclán polas rúas de Pontevedra

Se queres ver máis letras do disco “Popsía Vol. I” pincha AQUÍ.